ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา
         >>  ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านก้างปลา

เอกสารแนบ

Include gadget (iframe)Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
23 มิ.ย. 2563 00:35
Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
23 มิ.ย. 2563 00:35
Comments