กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ต.ค. 2562 00:48 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเทียบโอนผลการเรียน
4 ก.ย. 2562 21:56 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4 ก.ย. 2562 21:53 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
4 ก.ย. 2562 21:52 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
4 ก.ย. 2562 21:47 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ สไลด์5.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
4 ก.ย. 2562 21:47 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ สไลด์4.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
4 ก.ย. 2562 21:47 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ สไลด์3.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
4 ก.ย. 2562 21:47 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ สไลด์2.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
4 ก.ย. 2562 21:41 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ สไลด์1.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
2 ก.ย. 2562 07:14 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
2 ก.ย. 2562 07:10 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ป.6.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
2 ก.ย. 2562 07:08 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
2 ก.ย. 2562 07:06 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ป.4.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
1 ก.ย. 2562 23:57 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ป.4.pdf จาก แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
1 ก.ย. 2562 23:43 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ป.5.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
1 ก.ย. 2562 23:31 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
1 ก.ย. 2562 23:25 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
1 ก.ย. 2562 23:20 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
1 ก.ย. 2562 22:56 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ป.4.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต โรงเรียนบ้านก้างปลา
20 ส.ค. 2562 09:18 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
14 ส.ค. 2562 19:59 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนผังโรงเรียนบ้านก้างปลา
14 ส.ค. 2562 19:58 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แนบ ผังโรงเรียนบ้านก้างปลาสำเร็จ.jpg กับ แผนผังโรงเรียน
13 ส.ค. 2562 00:31 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
12 ส.ค. 2562 04:22 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การวัดและประเมินผลการเรียน
12 ส.ค. 2562 04:17 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า