ติดต่อเรา : Contact


แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านก้างปลา

ข้อมูลติดต่อโรงเรียนบ้านก้างปลา
ที่อยู่                 : เลขที่ 298 หมู่ 9 บ้านก้างปลา  ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
หมายเลขโทรศัพท์  : 042-813555
เว็ปไซด์โรงเรียน    : kangpla.loei1.go.th
                               : kangpla.ac.th
      เฟสบุ๊ค             : โรงเรียนบ้านก้างปลา 
      อีเมลล์             : kangpla@loei1.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร                    : นายพลไชย  พลเพชร
                               ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
                          เกิดวันที่ : 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2505
                          วุฒิการศึกษาสูงสุด : การศึกษามหาบัณฑิต  ( สาขาการบริหารการศึกษา)
                          E-mail :  ponchai.pon@loei1.go.th
                          โทร     : 081-9756078
Comments