ติดต่อเราโรงเรียนบ้านก้างปลา
ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  42000
E-mail: kangpla@loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
โรงเรียนบ้านก้างปลา


Comments