รูปภาพกิจกรรม 

                                        รับมอบทุนการศึกษา คุณนภา บรรทัพ
                              


เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
              
         
  
   นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.2563             

           

มอบทุนการศึกษา ทุนนักเรียนเสมอภาควิกฤต โควิด 19 และทุนค่าพาหนะ

                     
                                                
 

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/

E-SERVICE

http://amss.loei1.go.th/
http://e-salary.loei1.go.th/index.php
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น